top of page
ברוך אתה בבואך
דברים כ"ח
שלישיה

איור מודפס על נייר נטול עץ, בתוספת נגיעה אישית של נצנוצים מוזהבים
עם המסגרת המעוצבת של פסוקי אור
11x11 ס"מ
כל אחד

ברוך אתה בבואך

₪300.00מחיר