top of page

ברכת הבנות

"ישימך אלהים כשרה, רבקה, רחל ולאה.

יברכך ה' וישמרך

יאר ה' פניו אליך ויחונך

ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום"

איור על אריח קרמיקה לתליה

15X15

 

ברכת הבנות

₪120.00מחיר

20% בקניית 2 אריחים