top of page

'והריקותי לכם ברכה עד בלי די'

(מלאכי ג')

איור מודפס על נייר נטול עץ, בתוספת נגיעה אישית של נצנוצים מוזהבים עם המסגרת המעוצבת של פסוקי אור
21X21 ס"מ

והריקותי לכם ברכה

₪230.00מחיר