top of page


מודה אני לפניך מלך חי וקיים , שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה
אמונתך
(מתפילת הבוקר)
איור מודפס על נייר נטול עץ, בתוספת נגיעה אישית של נצנוצים מוזהבים
עם המסגרת המעוצבת של פסוקי אור

17 X 19 ס"מ

מודה אני

₪200.00מחיר
    bottom of page