תודה שקנית מפסוקי אור!
המשלוח כבר בשלבי אריזה, 
וייצא אליך בקרוב.