top of page

פרשת בשלח - שירת האמונה


משה רבינו,

רעיא מהימנא (=רועה האמונה) שבתוכי, מבקש לְהַלֵּךְ אמונה על כל חלקיי. כשיש משה בתוכי, כל חלקיי מצייתים לו, כמו מהלכים אחר צלילי חליל. ושמחה בלבי, ושמחה באיבריי. כשיש משה בתוכי, כל חלקיי אומרים שירה למלך, מקימים את המלכות מעפרה, ושפע יורד לעולמות.

בשבת הקרובה נחצה את הים, ונאמר שירה עם המשה שבנו, ועם כל ישראל שבקרבנו, זה המיואש, המבקש את נפשו למות, זה המבוהל, הרוצה לשוב מצריימה, זה הרוצה להילחם חזיתית, זה הצועק אל ה', ועם נחשון, הקופץ למים. כולם כולם נגאלים, בחסות רועה האמונה.

26 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page